Temaguidningar/Teemaopastukset

 

1. Hantverk förr och nu/Käsityö ennen ja nyt

Pargas/Parainen

En promenad genom gamla och nya malmen som visar hur hantverk i skärgården har sett ut och ser ut idag.

Kävely Vanhan ja uuden malmin läpi. Kerrotaan saariston kädentaitajista ennen ja nykyään.

Guider/opas: Paola Fraboni, Arja Nurmi, Oona Johansson

Suomi, svenska, English, Deutsch, italiano

2. I Lenins fotspår/Leninin jalanjäljissä

Pargas/Parainen

En promenad som följer vägen Lenin troligen tog genom Pargas centrum när han flydde från Ryssland 1907.

Kävely, jonka aikana seurataan Leninin reittiä Paraisten keskustan läpi, kun hän pakeni Venäjältä 1907.

Guider/opas: Paola Fraboni, Arja Nurmi, Charlotte von Haartman, Oona Johansson

Suomi, svenska, English, Deutsch, italiano

3. Vad namnen berättar/Mitä kadunnimet kertovat

Pargas/Parainen

Vi promenerar på Gamla malmen, upp längs Klockarstået och ner längs Finnbergsgatan.

Lukkarinkujaa ylös ja Finnberginkatua alas, tutustutaan Vanhan Malmin katujen ja kujien nimien alkuperään.

Guider: Oona Johansson, Lea Heinonen-Eerola

Suomi, svenska, English

4. Gravgården och dess hemligheter/Hautausmaa ja sen salaisuuksia

Pargas/Parainen

En promenad genom gravgården i Pargas med berättelser om dem, som funnit sin sista viloplats där.

Kävely Paraisten kirkkomaan läpi kuunnellen tarinoita heistä, joiden viimeinen leposija löytyy sieltä.

Guider/opas: Paola Fraboni, Arja Nurmi

Suomi, svenska, English, italiano

5. Villa Furuvik

Pargas/Parainen

Den ståtliga Sarlinska hemmet i utkanten av Pargas, nära dagbrottet. Berättelserna om Pargas utveckling, kalkstenbrottets historia och familjen som lämnade spår i staden.

Upea huvila, joka on ollut Sarlinin perheen koti, meren rannalla lähellä avolouhosta. Kertomuksia Paraisten kehittymisestä, kalkkikiviavolouhoksen historiasta ja perheestä, jonka jättämiä jälkiä on eri puolilla kaupunkia.

Guider/opas: Oona Johansson, Arja Nurmi, Paola Fraboni

Suomi, svenska, English, Deutsch, italiano

6. I mannens skugga/Miehen varjossa

Pargas/Parainen

En promenad med berättelser om kvinnor och deras livshistoria under tider då mannen hade huvudrollen i samhället och familjen.

Kävelyllä kuullaan kertomuksia naisista ja heidän elämäntarinoistaan aikana, jolloin mies oli sekä yhteiskunnan että perheen pää.

Guider/opas: Arja Nurmi, Paola Fraboni

Suomi, svenska, English, italiano

7. När spriten flödade/Kun pirtu virtasi

Korpo/Korppoo

En nykter promenad om alkoholsmuggling i Korpo.

Raitis kävely viinan salakuljetuksesta Korppoossa.

Guide: Monica Lauha

Suomi, svenska

8. Kirjais

Kirjais – Nagu/Nauvo

Från Kirjais gubbin till i dag.

Kirjais- ukon ajoista nykypäivään.

Guide: Charlotte von Haartman, Tove Eriksson

Suomi, svenska, English

9. Naturen/Luonto

Lenholmen-Pargas/Parainen

En promenad på Lenholmen för att se olika fågelarter och växter.

 

Guide: Anssi Junnila

Suomi, svenska, English

11. Det sägenomspunna Korpoström/Tarunhohteinen Korpoström

Korpoström-Korpo/Korppoo

En historisk promenadguidning i Korpoström med berättelser om nödlandningar och strider mellan olika länder.

Historiallinen opastettu kävely Korpoströmin maisemissa. Kerrotaan pakkolaskusta ja meritaisteluista

Guide: Ulla-Britt Mattsson

Suomi, svenska, english, deutch

12. Broar över Sundet                Sunttin siltaa

Pargas/Parainen

Välkommen på en promenad vid Sundet med stort S. Pargas köping och stad har utvecklat sig runt denna viktiga kommunikationsled som visar spår av nytt och gammalt.

Tervetuloa kävelylle Suntin varrelle, Suntti isolla kirjaimella. Paraisten kauppala ja kaupunki ovat kehittyneet tämän tärkeän liikenneväylän ympärille. Nähdään vanhaa ja uutta.

Guider/opas: Charlotte von Haartman, Oona Johansson, Tove Eriksson, Paola Fraboni, Arja Nurmi

Suomi, svenska, english, dutch, italiano

13. Olav och några till/Pyhä Olavi ja pari muuta

Pargas/Nagu/Korpo Parainen/Nauvo/Korppoo

En kort promenad i och runt kyrkan, i helgonens spår.

Lyhyt kävely ja pyörähdys kirkon luona, pyhimysten jäljillä.

Guider: Charlotte von Haartman, Arja Nurmi

Suomi, svenska, English

källa: wikipedia

14. Krönta och okrönta/Kruunattuja ja kruunaamattomia

Pargas/Parainen

Krönta kungar och andra framstående personer – alla har de varit i Pargas.

Kruunattuja kuninkaita ja muita merkillepantavia persoonia, joita on Paraisilla nähty.

Guide: Charlotte von Haartman, Tiina Oittinen

Suomi, svenska, English

15. Här möttes vi – och gör det än/Täällä kokoonnuttiin – niin myös nykyään

Nagu/Nauvo

Kyrkvallen har alltid varit Nagus mötesplats. Berättelser om hur vi samlats till alla slags möten både i vardag och fest. Vallokal, barnträdgård, skriftskola och mycket annat.

Kirkkovalli on aina ollut keskeinen paikka Nauvossa. Kertomuksia kokoontumisista arkena ja juhlan aikaan. Täällä on ollut äänestyspaikka, rippikoulu, päiväkoti ja paljon muuta.

Guider: Tove Eriksson, Charlotte von Haartman, Eeva Granström

Suomi, svenska, English