Sommar/Kesä 2023

Promenaderna kräver inte anmälningar på förhand (förutom Furuvik). Man betalar kontakt på plats. En promenadguidning kostar 10€/person (förutom Furuvik 20€/person där inträdet till huset och gården ingår).

Muihin opastettuihin kävelyihin ei tarvitse ilmoittautua (ennakkoon Furuvik). Opastuksen maksat käteisellä ennen opastuksen alkua. Opastuskävelykierros maksaa 10€/hlö (paitsi Furuvik 20€/hlö, siihen kuuluu sisäänpääsymaksu taloon että puutarhaan).

Kl. 18/Klo 18.

6.6 Krönta och okrönta/Kruunattuja ja kruunaamattomia

Pargas/Parainen

Start från Taxistationen/Lähtö taksiasemalta

Krönta kungar och andra framstående personer – alla har de varit i Pargas.

Kruunattuja kuninkaita ja muita merkillepantavia persoonia, joita on Paraisilla nähty.

 

13.6 Furuvik

Pargas/Parainen

Start Gästhamnen/Lähtö vierasvenesatamasta

Endast förhandsanmälda/vain ennakkoilmoittautuneille

sms/viesti 0405868264, 20€/pers/hlö

Villa Furuvik och kalkstensdagbrottet var viktiga för familjen Sarlin. Under denna promenad får du en chans att höra berättelserna, se villan inifrån och besöka trädgården.

Huvila Furuvik ja kalkkikivilouhos olivat tärkeitä Sarlinin perheelle. Tämän kävelyn aikana pääset kuulemaan tarinoita, näkemään huvilan sisältä ja vierailemaan puutarhassa.

Minst 20 personer/Jos vähintään 20 henkilöä osallistuu

 

20.6 Öppna stugor på Gamla Malmen/Vanha Malmin avoimet tuvat.

Obs! Kl. 17-20/Huom! klo 17-20

Gratis/ilmainen

Välkommen att besöka museistugorna Kyrkkvarterstugan, Ella Janssons stuga och Björkfeltska lillstugan. Vi samarbetar med Hembygdsföreningen, Åbolands hantverk, Curatio och Marthaföreningen så gamla branddepån, Hantverksskolans byggnader, Björkfeltska gården och Brinkasstugan (bara augusti) är också öppna. Kaffe kan köpas i Fredrikastugan. Nostalgimuseum i Gamla kommunalstugan håller också öppet (inträde 2€).

Tervetuloa Malmille vierailemaan seuraavissa museotuvissa: Kirkkokortteeritupa, Ella Janssonin talo ja Björkfeltin pikkutupa. Teemme yhteistyötä Kotiseutuyhdistyksen, Åbolands hantverk, Curation ja Marthaföreningen kanssa, joten auki ovat myös vanha palovaja, Brinkasstugan (vain elokuussa), Björkfeltin talo ja käsityökoulun tilat. Kahvia on myytävänä Fredrikantuvalla. Nostagiamuseo Vanhalla Kunnantuvalla on myös auki (2€).

 

27.6 Broarna över Sundet/Suntin sillat

Pargas/Parainen

Start från Gästhamnen/Lähtö vierasvenesatamasta

Kom med och lyssna till berättelser om fem av Sundets broar och besök hortensiaparken.

Tule kuuntelemaan tarinoita ainakin viidestä Suntin sillasta. Pysähdymme hetkeksi myös hortensiapuistoon.

 

4.7 Här möttes vi – och gör det än/Täällä kokoonnuttiin – niin myös nykyään       

Nagu/Nauvo

Start vid Kommunalstugan (Kyrkvallen 2)/Lähtö Kunnantuvalta (Kirkovallilta 2)

Kyrkvallen har alltid varit Nagus mötesplats. Berättelser om hur vi samlats till alla slags möten både i vardag och fest. Vallokal, barnträdgård, skriftskola och mycket annat.

Täällä kokoonnuttiin- silloin ja nyt. Kirkkovalli on aina ollut keskeinen paikka Nauvossa. Kertomuksia kokoontumisista arkena ja juhlan aikaan. Täällä on ollut äänestyspaikka, rippikoulu, päiväkoti ja paljon muuta.

 

11.7 Kirjais

Nagu/Nauvo

Start från restaurangens parkering/Lähtö ravintolan parkkipaikalta.

Från Kirjais gubbin till i dag.

Kirjais- ukon ajoista nykypäivään.

 

11.7 Amerikafarare och arvet efter dem

Houtskär/Houtskari

Obs! kl. 17.00-18.30

arkiv: hla.fi nr 2442

Start från kyrkporten.

Runt sekelskiftet 1900 sökte många Houtskärsbor sin lycka i det stora landet bakom Atlanten. De grävde guld i Alaska, jobbade på byggen och lärde sig ny byggteknik och skickade hem brev med pengar till sina släktingar. Men en del kom också tillbaks till Houtskär med pengar på fickan och nya idéer.

 

18.7 Skrivet i sten: mellan präster och byggnader/Kiveen kirjoitettua: kirkkomäen rakennuksia ja herroja

Pargas/Parainen

Start från klockstapeln/Lähtö kellotapulilta.

Vi bekantar oss med kyrkans omgivning och dess tidigare präster samt besöker kyrkogårdens bårhuset, klockstapeln och Agricolakapellet.

Tutustumme kirkon ympäristöön ja rakennuksiin ja kerromme entisaikojen kirkonmiehistä. Pistäydymme ruumishuoneella, kellotapulissa ja Agricola-kappelissa.

 

25.7 Olav och några till/Pyhä Olavi ja pari muuta

Pargas/Parainen

Start från Klockstapeln/Lähtö kellotapulilta.

En kort promenad i och runt kyrkan, i helgonens spår.                    

Lyhyt kävely ja pyörähdys kirkon luona, pyhimysten jäljillä.

 

25.7 Laivanvarustajat, kapteenit ja merimiehet

Houtskär/Houtskari

Huom! klo 13.30-15.00

 arkiv: hla.fi nr3341

Lähtö kirkon portilta.

Houtskarin vesillä on ollut laivanvarustajia. Suuret veneet tarvitsivat kapteeneja ja merimiehiä ja monet pienet pojat haaveilivat merelle lähtemisestä, toisten oli pakko lähteä turvaamaan toimeentulonsa. Minne tuuli vei Houtskarin laivat ja merimiehet?

 

25.7 Skeppsredare, kaptener och sjömän

Houtskär/Houtskari

Obs! kl.16-17.30

Start från kyrkporten.

Det har funnits skeppsredare i Houtskärs vatten. Stora båtar behövde kaptener och sjömän och många småpojkar drömde om att gå till sjöss, andra var illa tvungna för att säkra sin utkomst. Vart förde vinden skeppen och sjömännen från Houtskär?

 

1.8 Spökvandring i sommarnatten

Houtskär/Houtskari

Obs! kl. 22.00-23.00

Start från Vitteludd.

Spökhistorier och andra spännande historier med verklighetsbakgrund från Houtskär. Obduktioner i sockenstugan och utdrag ur en gravgrävares dagbok. Vilka brott ledde till halshuggning på 1700-talet?

 

1.8 Nagu kyrka och dess musikinstrument/Nauvon kirkko ja sen musiikkisoittimet

Nagu/Nauvo

Start vid kyrkporten/Lähtö kirkon portin luota.

En guidning i kyrkan med särskilt fokus på kyrkans musikinstrument, Schwanorgeln från 1700-talet, flygeln från 1800-talet och den nya cembalon, enligt modell från 1700-talet.

Kirkon opastus, jossa päähuomio sen erityislaatuisissa soittimissa, Schwan-urut 1700-luvulta, flyygeli 1800-luvulta ja uusi 1700-luvun mallin mukaan rakennettu cembalo.

 

 2.8 Amerikafarare och arvet efter dem

Houtskär/Houtskari

Obs! kl. 17-18.30

arkiv: hla.fi nr2442

Start från kyrkporten.

Runt sekelskiftet 1900 sökte många Houtskärsbor sin lycka i det stora landet bakom Atlanten. De grävde guld i Alaska, jobbade på byggen och lärde sig ny byggteknik och skickade hem brev med pengar till sina släktingar. Men en del kom också tillbaks till Houtskär med pengar på fickan och nya idéer.

 

8.8 Skärgårdskvinnor

Houtskär/Houtskari

Obs! kl. 17.00-18.30

arkiv: hla.fi nr2078

Start från kyrkporten.

Skärgårdskvinnorna har alltid varit ihärdiga och driftiga. En del bodde ute på holmar, andra fanns på fasta Houtskär där de drev butik och postkontor, var föreningsaktiva och spred kunskap åt andra kvinnor. Vi har dem att tacka för mycket.

 

8.8 Vad namnen berättar/Mitä kadunnimet kertovat

Pargas/Parainen

Start från Gästhamnen/Lähtö vierasvenesatamasta

Vi promenerar på Gamla malmen, upp längs Klockarstået och ner längs Finnbergsgatan.

Lukkarinkujaa ylös ja Finnberginkatua alas, tutustutaan Vanhan Malmin katujen ja kujien nimien alkuperään.

 

15.8 Konst och kvinnor/Naisia ja taidetta 

Pargas/Parainen

Start från Gästhamnen/Lähtö vierasvenesatamasta.

Tvåspråkig promenad: puhumme turvis svenska eller suomea. Skulptriser, målare, författare. Kvinnor har lämnat sina konstnärliga spår på Malmen.                           

Kaksikielinen pomenadi: vi pratar vuorotellen suomea ja svenska. Kuvanveistoa, maalausta, kirjoituksia/ tekstejä. Naiset ovat jättäneet taiteensa jälkiä Malmille.

 

22.8 Öppna stugor på Gamla Malmen/Vanha Malmin avoimet tuvat.

Obs! Kl. 17-20/ Huom! Klo 17-20

Gratis/ilmainen

Välkommen att besöka museistugorna Kyrkkvarterstugan, Ella Janssons stuga och Björkfeltska lillstugan. Vi samarbetar med Hembygdsföreningen, Åbolands hantverk, Curatio och Marthaföreningen så gamla branddepån, Hantverksskolans byggnader, Björkfeltska gården och Brinkasstugan (bara augusti) är också öppna. Kaffe kan köpas i Fredrikastugan. Nostalgimuseum i Gamla kommunalstugan håller också öppet (inträde 2€).

Tervetuloa Malmille vierailemaan seuraavissa museotuvissa: Kirkkokortteeritupa, Ella Janssonin talo ja Björkfeltin pikkutupa. Teemme yhteistyötä Kotiseutuyhdistyksen, Åbolands hantverk, Curation ja Marthaföreningen kanssa, joten auki ovat myös vanha palovaja, Brinkasstugan (vain elokuussa), Björkfeltin talo ja käsityökoulun tilat. Kahvia on myytävänä Fredrikantuvalla. Nostagiamuseo Vanhalla Kunnantuvalla on myös auki (2€).

PÅ KOMMANDE/TULOSSA

Höstens skörd/Syksyn satoa

En matpromenad med berättelser och 3-rättersmiddag.

Ruokakierros tarinoiden kera sekä päivällinen (alku-, pää- ja jälkiruoka)