Sommar/Kesä 2024

Promenaderna kräver inte anmälningar på förhand (förutom Furuvik). Man betalar kontakt på plats. En promenadguidning kostar 10€/person (förutom Furuvik 20€/person där inträdet till huset och gården ingår).

Muihin opastettuihin kävelyihin ei tarvitse ilmoittautua (ennakkoon Furuvik). Opastuksen maksat käteisellä ennen opastuksen alkua. Opastuskävelykierros maksaa 10€/hlö (paitsi Furuvik 20€/hlö, siihen kuuluu sisäänpääsymaksu taloon että puutarhaan).

Kl. 18/Klo 18

 

4.6 Pargas/Parainen

Olav och några till/Pyhä Olavi ja pari muuta

Start från klockstapeln/lähtö kellotapulilta

En kort promenad i och runt kyrkan, i helgonens spår.
Lyhyt kävely ja pyörähdys kirkon luona, pyhimysten jäljillä.

11.6 Nagu/Nauvo

Kyrkan och dess musikinstrument/Kirkko ja sen soittimet

Start vid kyrkporten/Lähtö kirkonportilta

En guidning i kyrkan med särskilt fokus på kyrkans musikinstrument, Schwanorgeln från 1700-talet, flygeln från 1800-talet och den nya cembalon, enligt modell från 1700-talet.
Kirkon opastus, jossa päähuomio sen erityislaatuisissa soittimissa, Schwan-urut 1700-luvulta, flyygeli 1800-luvulta ja uusi 1700-luvun mallin mukaan rakennettu cembalo.

18.6 Pargas/Parainen

Furuvik

Endast förhandsbokningar

Start från gästhamnen/lähtö vierassatamalta

Villa Furuvik och kalkstensdagbrottet var viktiga för familjen Sarlin. Under denna promenad får du en chans att höra berättelserna, se villan inifrån och besöka trädgården.
Furuvikin huvila ja kalkkikivilouhos olivat tärkeitä Sarlinin perheelle. Tämän kävelyn aikana pääset kuulemaan tarinoita, näkemään huvilan sisältä ja vierailemaan puutarhassa.

Endast förhandsanmälda/vain ennakkoilmoittautuneille

Minst 20 personer/Jos vähintään 20 henkilöä osallistuu

sms/viesti 0405868264 20€/pers/hlö

25.6 Pargas/Parainen

Skrivet i sten: de gjorde intryck/Kiveen kirjoitettua: kirkonkulmilla

Start från klockstapeln/lähtö kellotapulilta

En promenad runt kyrkogården med besök i bårhuset och klockstapeln.
Pysähdys ruumishuoneella ja kellotapulissa sekä lyhyt kävely kirkkomaalla.

2.7 Nagu/Nauvo

Olav och några till/Pyhä Olavi ja pari muuta

Start vid kyrkporten/Lähtö kirkonportilta

En kort promenad i och runt kyrkan, i helgonens spår.
Lyhyt kävely ja pyörähdys kirkon luona, pyhimysten jäljillä.

9.7 Pargas/Parainen

Kvinnor på Gamla Malmen/Vanha Malmin naisia

Start från Fredrikasstugan/Lähtö Fredrikantuvalta

Vi bekantar oss med livet och samhällets förväntningar kring
kvinnor som bodde på Gamla Malmen.
Aiheena Malmilla asuneiden naisten elämä maailman muutoksessa.

16.7 Nagu/Nauvo

Affärer/Kauppoja

Start vid info i gästhamnen/Lähtö sataman info-pisteeltä

Butiker och service fanns på Kyrkbacken redan före
landsvägen.
Nauvon kirkonmäellä oli kauppoja ja muita palveluja jo ennen maantietä.

23.7 Pargas/Parainen

Vad namnen berättar/Mitä kadunnimet kertovat

Start från gästhamnen/Lähtö vierassatamasta

Vi promenerar på Gamla Malmen, upp längs Klockarstået och ner
längs Finnbergsgatan.
Lukkarinkujaa ylös ja Finnberginkatua alas, tutustutaan Vanhan Malmin katujen ja kujien nimien alkuperään.

30.7 Pargas/Parainen

Krönta och okrönta/Kruunattuja ja kruunaamattomia

Start från taxistationen/Lähtö taksiasemalta

Krönta kungar och andra framstående personer – alla har
de varit i Pargas.
Kruunattuja kuninkaita ja muita merkillepantavia henkilöitä, joita on Paraisilla nähty.

6.8 Korpo/Korppoo

Olav och några till/Pyhä Olavi ja pari muuta

Start från klockstapeln/Lähtö kellotapulilta

En kort promenad i och runt kyrkan, i helgonens spår.
Lyhyt kävely ja pyörähdys kirkon luona, pyhimysten jäljillä.

27.8 Pargas/Parainen Kl. 17-20 gratis/ilmainen

ÖPPNA STUGOR PÅ GAMLA MALMEN/

VANHA MALMIN AVOIMET TUVAT

Mera info senare!